Поръчки и Доставки

ВНИМАНИЕ!

Моля преди да започнете използването нашия електонен магазин внимателно да прочетете тези условия за « Поръчки и Доставки », « Начини на плащане », както и « Условията за използване » на нашия електонен магазин, трите наричани за по кратко « Условия за ползване».

Ако решите да ползвате нашия електронен магазин е необходимо да направите регистрация което означава че приемате и сте съгласни с тези « Условия за ползване».

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ условията от двата документа, моля не използвайте този уеб сайт.

ПОРЪЧКИ

Действието представлява свободно изразяване на воля, което обвързва със силата на договора клиента от една страна и от друга MOBECCO SOLUTIONS, отговарящо на описаните в настоящия документ условия и съотвестващо на правилата на Закона за защита на потребителите.

Условия за правене на поръчка:

    1. Регистрира в електронния магазин на MOBECCO SOLUTIONS
    2. Попълване на  Валиден email адрес
    3. Попълване на валидни адреси за доставка и фактуриране
    4. Попълване на валидни данни за контакт  -  адрес и телефон, на който е възможно да се установи  връзка с него в срока за доставкa

Посочването на неверни данни при регистрацията прави поръчката невалидна и не обвързва MOBECCO SOLUTIONS. Активирането на поръчката на определена стока става с на бутона “Потвърждавам поръчката”.

При успешна поръчка, ще получите потвърждение на поръчката на посочения от Вас e-mail адрес и съобщение за времето на доставката, съобразно избрания начин на заплащане.

Съгласие за покупка

Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и MOBECCO SOLUTIONS започват при изпращането на поръчката от потребителя, а именно: След натискане на бутона „Добави към количката” и след попълване на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за покупко-продажба на стоки от MOBECCO SOLUTIONS и натискане на бутона „Потвърждавам поръчката“.

Стартиране на поръчка

Изпълнението на поръчката започва при запознаване с нея от страна на служител на фирмата. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне съответно: в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

Цени

Офертите в сайта съдържат основна информация и снимки на съответните стоки, както и крайни цени.

Цената във всяка оферта се отнася за указаното в офертата количество и не включва цена за доставка. Цените за доставка се изчисляват автоматично при поръчка на стока, като се визуализират в общата сума за плащане.

Доставки

Доставката на продуктите не е безплатна, освен ако това не е изрично отбелязано.

Условия на доставка

    1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес за доставка
    2. При избор на “доставка с наложен платеж” , клиента е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя
    3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка
    4. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес MOBECCO SOLUTIONS  се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка
    5. Транспортните разходи се изчисляват автоматично при поръчка на стока  и клиента заплаща изчислената цена при поръчката

Отказ за получаване на поръчаната и доставена стока

    1. Клиент, поръчал стока през електронния магазин www.dilmano.eu  и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:

    1.1 При транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени
    1.2 Доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента
    1.3 Цената не съответства на оферираната
    1.4 При условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ
    1.5 Рекламации по гореизброените условия се извършват единствено в момента на доставката

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той трябва да заплати сумата на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

    2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи и срокове:

    2.1 Ако по време на нейната експлоатация са настъпили повреди, предвидени в гарнцията
    Рекламации се приемат в срока предвиден в гаранционната карта,придружаващастоката, след подробното попълване на формуляра за рекламация.
    2.2 В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ
    Рекламации се приемат в 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана.

Транспортните разходи по при връщане на стоката са за сметка на клиента.

ПРИЕМАЙКИ ТЕЗИ « УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ » СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ПОЛУЧАВАТЕ ИМЕЙЛИ И ИЗВЕСТИЯ ОТ ТЕРАКОМ ООД ОТНОСНО ВАШАТА ПОРЪЧКА, ВАШИЯ ПРОФИЛ, КАКТО И ПОТВЪРЖДЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ!

Mobecco Solutions Ltd. Дилмано © 2021